Jan 21
Ey Ahali CHP ‘yi Nasıl Bilirdiniz? PDF Yazdır ePosta

CHP’nin tarihi Cumhuriyet’imizin tarihinden ve resmi ideolojinin kurulmasından daha eskidir.Cumhuriyet’i kuran bir örgüt olan CHP, zamanında Cumhuriyet’in bütün kurum ve kurallarını da belirlemiştir. 1920’li yılların şartlarına göre Türkiye zamanın modern ulus devletleri arasında batı medeniyetine ve o zaman egemen olan felsefi, siyasi, düşüncelerine en yakın devletler arasındaydı.1930’ların büyük ekonomik krizleri sonrasında dünyadaki egemen  fikirler olan: Merkezi otoriteye dayalı tek tip ulus devlet, Pozitif bilimlere dayalı felsefi ve sosyal vizyon, Sosyal Devlet olgusunu  öne çıkaran devletçi ekonomi, Sanayi kalkınmasını öngören içine kapanık büyüme modeli, bireyden ziyade devleti önemseyen devlet eksenli ve öncelikli siyasal yapılanma gibi düşünceler zamanın Türk entelektüellerini ve dolayısıyla CHP’yi etkilemiştir. CHP tek partili dönemde Cumhuriyet’in sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını bu düşünceler çerçevesinde belirlemiştir.

img1

CHP Türkiye’de geçmişi dolayısıyla bir siyasi partiden daha ötede bir anlam taşımıştır. CHP kurucu resmi ideolojiyi şekillendiren partidir. CHP diğer tüm Partiler için bir pilot partidir.Resmi ideolojinin  devlet  zihniyetinin hem teorisyeni, hem sözcüsü, hem de savunucusudur. Gene Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki  sorunlar ve taraflar aynıdır: Cumhuriyet’in kurulduğu gün Türkiye’de, Güneydoğu sorunu  bağlamında ayrılıkçı hareketler, irtica ve laiklik bağlamındaki dinsel sorunlar, geri kalmışlık, ekonomik sorunlar ve sosyal refah sıkıntıları. Bu sorunlar Cumhuriyet kurulalı var olan  ve halen devam eden genel sıkıntılardır. Bana kalırsa günümüzde CHP’nin tarihsel duruşunda genel anlamda bir değişiklik olmamış gibi görünmektedir.Oysa Türkiye’de halk ciddi bir evrim sürecindedir ve CHP ne yazıktır ki kendisini sorgulayamamış ve yenileyememiş görünmektedir. Sayın Ecevit’in döneminde sosyal demokrasiye vurgu yapılmış,CHP bir dönüşüm sürecine girmiştir;ama ne yazık ki bu dönüşüm 12 Eylül cuntası ile durdurulmuştur. Sayın Ecevit ve CHP Anadolu’nun aydınlama hareketini başlatmış olup bu amaç Amerika ve egemen güçlerin etkisi ile yok edilmiştir. En büyük örneklerinden birisi köy enstitülerinin kapatılması, yerine imam hatiplerin desteklenmesi örneğidir.Bu değişimin sonucunu bugün en açık haliyle yaşamaktayız. Evet bu gün halen CHP var peki hangi CHP?

Atatürk’ün CHP’si mi? İnönü’nün CHP’si mi? Ecevit’in CHP’si mi?

Bence hiçbirisi değil. Bugün Deniz Baykal’ın CHP’si var.Deniz Baykal nasıl tanımlarsa tanımlasın,görünen köye kılavuz istenmez. Sayın Baykal CHP’yi 1930’ların partisi gibi yönetiyor. İnsan olarak beğendiğim,şahsen tanıma fırsatı bulduğum ve kişiliğine sempati duyduğum sayın Baykal’ın CHP’sinin, parti içi demokrasiden ve halktan uzak karşılıklı menfaat odaklı bir parti görünümünde olduğu kesin. CHP’ye sol demekten korkanların yeni metafor arayışına girmeleri, şeyh Bedrettin’le şeyh Edebali karşılaştırmaları, CHP içinde dahi Alevi-Sunni tartışmalarının tam içinde olduğunu göstermiyor mu? Anadolu’nun geçmiş aydınlanma döneminden isimlere ve felsefeye atıfta bulunarak solu sol yapan değerlerin kenara koyulması ve kafa karışıklığına sebep olmuyor mu? Solun temel tanımı üretim araçları ve ilişkileri değil mi? Deniz Bey:“Artık sınıf değil,insan” diyor. Evet ama  zaten her şeyin temeli ve odağı insan. Deniz Bey’in ima ettiği “Sınıf değil,insan” sözü  çok muğlak bir söylem değil mi?

Ve.. Türkiye Deniz Baykal’ın bu söylemini kabul etmiyor. CHP Türkiye’nin beklediği resmi vermiyor. Türkiye’ye demokrasiyi ve  sosyal devleti getirme iddiasında olan CHP ve O’nun kadrolarına güvenmiyor.Bir partide tabanın  yansıması olmazsa, atama ile gelenler bu partiyi yönetiyorsa, hele bu partide sosyal demokrat olduğunu iddia ediyorsa ve bunun gereklerini yapmıyor ve savunmuyorsa, kimse kusura bakmasın,halk bu tavrı samimi bulmayacak ve oy vermeyecektir. Bu Partinin gerçek sosyal demokrat parti olmasını umutla beklemekteyim. Yukarıda saydığım tarihsel sebeplerden ve 90 senedir verilen emeklere saygımdan dolayı, bu partinin yok olmasına vicdanım elvermiyor. Türkiye’nin  bugüne dek hiç ihtiyacı olmadığı kadar iyi bir CHP ye ihtiyacı var. Türkiye’nin ve halkının bugüne dek kadar olmadığı ölçüde sosyal demokrasiye ihtiyacı var.

Dönüşmüş, yenilenmiş, samimi ve sosyal-demokratik bir CHP özlemi ile.

Ben aslen CHP’ yi iyi biliyorum ! ama Deniz Baykal’ın CHP’sini değil !

 

Bugünlük bu kadar.

 

Cihan Sendan            26.03.2010

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile