Mar 20
Bir Sosyal demokrasi var siz hangisini tanıyorsunuz? PDF Yazdır ePosta

img1

‘Türkiye’nin değişim hareketi’ 2010

Değişemeyen partiler ve değişemeyen yöneticilerin, parti içi iktidar mücadelelerine indirgenmiş siyaset pratikleri ile toplumsal sorunlara çözüm aramayan, sırtını devlet-merkezci  siyasete dayayan siyaset yapma eylemi , Dünyanın ve Türkiye’nin  dönüşen yapısını okuyamayan  siyasi söylemleri ile toplumsal sorunlara çözüm yaratacak projeler geliştirmek  yerine, sadece devlete ve topluma hükümeti  şikayet eden muhalefet anlayışları ile toplumdaki güvensizliğin artması ve muhalefetin hükümete karşı  küçülmesi ile sonuçlanacaktır.Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti halkın önünde  inandırıcılığını ve güvenirliliğini  kaybetmiş olup, Sosyal Demokrasi  üzerindeki umutları bitiş noktasına getirmiştir.

Mustafa Sarıgül’ün  halkta yankı bulan samimi, duygusal,güçlü bir lider olması bu hareketi başarıya götürecek önemli bir etkendir; yalnız tek başına yeterli olmayacaktır. Liderlik ,Türkiye’ de Sosyal Demokrasi’nin temel sorunlarından sadece birisidir.Bu,Mustafa Sarıgül ile çözülebilir.Oysa TDH’nin önünde duran sorunlara cevap bulması ve söylemler geliştirmesi gerekir. Türkiye ‘de yaşanılan ciddi ekonomik, siyasal ve kültürel, ‘sosyal adalet’ sorunlarıyla ilgili güçlü söylemler geliştirmelidir.Türkiye-AB, Türkiye -ABD, Türkiye-İMF ilişkileri üzerine sabit fikirler belirlemeli ve bu fikirleri beyan etmelidir.Kıbrıs, Demokrasi açılımı, Ermeni açılımı,Afganistan,Irak gibi konularda fikrini anlaşılır biçimde açıklamalıdır.Vizyon ve İdeoloji açıkça ortaya koyulmalı, siyasette etik ve ahlaki normların birincil önemine vurgu yapılmalıdır.  Kesinlikle Anti Baykal-Anti CHP-Anti AKP söylemlerden uzak durulmalı ,kavga kültürü sahiplerine bırakılmalıdır.

Türkiye’nin içinden geçtiği dönüşüm sürecinde yaşadığı ciddi ekonomik , siyasal ve kültürel sorunlara  uzun dönemli ve demokratik çözüm üretebilecek  sosyal demokratik vizyon  ve ideoloji temelinde kendisini ve siyaset anlayışını kesin tanımlamalıdır.TDH kendisini ve siyaset anlayışını sosyal demokrat vizyon ve ideoloji temelinde tanımladığı sürece kesinlikle alternatif olma özelliği kazanacaktır.

TDH’de varolan kadrolar gibi  katılacakların da Sosyal demokrat  , vizyon ve ideolojiyi  söylem ve eyleme çevirebilecek nitelikte personel olması gerekmektedir

TDH’nin toplumla organik bağlarını güçlü tutması gerekmektedir,TDH’nin ideolojik olarak farklı toplumsal katmanlara sosyal demokratik kimlik kazandırma eğilimlerinde olması gerekmektedir.

TDH ancak sosyal demokrat vizyon ve ideoloji yoluyla hem siyasi bir aktör, hem de toplumsal hareket olarak  güçlenecek, toplumla organik bağ kuracak, sosyal demokratik kimliği  toplumda yaygınlaştırabilecek ve seçmen tabanını genişletebilecektir.

TDH’nin rakibi AKP’dir. Sosyal demokrat ağırlıklı vizyon ve ideoloji temelinde hareket etmek TDH’ ye AKP’ye karşı güçlü bir muhalefet  yapma kabiliyeti verecek ve TDH’ye orta vadede İktidar olma yolunu açacaktır.TDH Türkiye‘yi daha iyi yönetmeye aday olmalı ,Türkiye’nin özellikle çok boyutlu sosyal adalet sorunlarına uzun dönemli  demokratik kalıcı çözüm bulma iddiasını altını çizerek ifade etmelidir.TDH Kamu yönetimi ve yerel yönetimde reform önerileri hazırlamalıdır. TDH Türkiye’nin Avrupa dönüşümü sürecini hızlandırıcı  çalışmaları iyi yönetme iddiasında olmalıdır.

TDH  toplumu, toplumsal talepleri ve toplumsal sorunları görerek  Türkiye’nin  demokratikleşme ve modernleşme sürecinin  itici gücü olma rolünü üstleneceğini  açıkça ifade etmeli ve başrolü üstlenmelidir.

TDH diğer tüm emekçilerin yanında işçi hakları ekseninde bir özgürlük anlayışı  içeren, dağıtımcı adalet fikri ve sınıfsal bir dayanışma  vurgusunu politik araçlar olarak kullanmanın yanında, bireysel insiyatife önem veren, güçlü fırsat eşitliğini önceleyen, devlet ve piyasa ekonomisini haklar ve yetkiler bağlamında yeniden düzenlemeye tabi tutan ,girişimciliği destekleyen ve işçi sınıf ile beraber tüm halkın tercihlerine cevap verecek politikaları öz olarak almalıdır.

Bugünlük bu kadar!

Türkiye ve Değişim için sevgiyle

Cihan Sendan         24.02.2010 München

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile