Jan 21
Siyasal Kültür PDF Yazdır ePosta

Cihan Sendan

Siyasal kültürden genellikle kültürün siyasal yönlerini anlıyorum. Siyasal kültür olarak nitelendirmenin  bir kavram karışıklığına yol açtığı düşüncesinde olsam da Kültüre  ilişkin açıklamaları tamamlamada yararlı olacaktır.

Özellikle genel toplumun  kültürü ile  toplum içinde yer alan alt-kültürleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkartmaya yardımcı olacaktır. Siyasal kültür, bir ideal olarak benimsenen demokrasinin gelişmesine hem destek, hem de köstek olabilmektedir. Siyasal kültürün üç yanı vardır: Siyasal sistem hakkında sahip olunan bilgilerden oluşan tanıma yönü, önder ve kurumlara yönelen kişisel bir bağlılığa dayanan duygu/ sadakat yönü ve siyasal olaylar üzerinde varılan değer yargılarını içeren yargı yönü .

Bu üç yön  bir araya getirilerek üç büyük siyasal kültür tipinden oluşan bir sınıflama elde edilir. Bu tiplemeler: Yöresel  kültür, uyrukluk kültürü ve katılımcı kültürdür. Yöresel kültürü ulus düzeyinde ele aldığımızda , yöresel tipteki siyasal kültür köy, aşiret, soy, bölge v.b. gibi yerel siyasal kültürlerin birbirlerine eklenmesinden oluşan,yani gerçek anlamda ulusal bir kültürün bulunmadığı bir kültürdür.

Türdeş olmayan toplulukları bir araya getiren çoğu yeni kurulmuş devlette karşılaşılan bir durum olmakla beraber bazı eski ve  gelişmiş devlette de rastlanılabilir.Uyrukluk kültürü ve katılımcı kültür ise buna karşılık gerçek anlamda ulusal diyebileceğimiz bir kültürün iki biçimidir.Siyasal sistemle ilgili olan bilgi, duygu ve değer yargıları, yerel alt sistemlere yönelme yerine sistemin tümüne dönüktür.

Uyrukluk kültüründe, sistemin üyeleri onun varlığından haberdardırlar ama, ona karşı pasiftirler. Bir anlamda sistem onların dışındadır. Sistemden birtakım hizmetler beklemekte ya da vergilerin artmasından korkmaktadırlar,ama kendilerinin sistemin işleyişi üzerinde pek bir değişiklik yapabileceklerini düşünmemektedirler. Katılımcı kültürdeyse aksine, yurttaşlar değişik yollardan, seçimlerle, gösterilerle, baskı gurupları kurmakla vb sistemin işleyişi üzerinde bir etki yapabileceklerine inanırlar. Her kültür tipi, belli siyasal yapı tipiyle ilişki halindedir.Yöresel kültür ileri derecede merkezi  olmayan bir düzene sahip geleneksel bir yapıyı destekler.Uyrukluk kültürü, merkeziyetçi ve otoriter bir yapıyı destekler.Katılımcı kültür, katılımın yurttaşlık anlayışının temel öğesi olmasından dolayı demokratik bir yapıyı destekler.

Cihan Sendan  04.03.2010 München

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile