Mar 20
Kemal Kılıçdaroğlu PDF Yazdır ePosta

Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiyenin siyasi Mesihi’mi? bu soruyu kendime soruyorum ve cevab arıyorum,

Kimisi  Gandi’ ye kimisi Ecevit’e benzetmekte ve  Kemal beyin sırtına taşınması zor bir sorumluluk yüklenmekte. Yaşadıkları tarihin koşullarında verdikleri emek ve izledikleri duruş bu iki değerli şahsiyeti tarihin sayfalarında onurlu bir yere taşıdı.

Bugünün koşullarında PKK ve TSK arasındaki çatışmayı bitirmesi için herhalde kimse Kemal beyi ölüm orucuna yatmasını beklemeyecek yada güney doğu Anadoluya, Kuzey ırak’a, Ermenistan’ a askeri bir barış hareketi yapmasınıda ,Amerikaya yada AB ye kafa tutmasınıda beklemeyecekler.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu duruşu ve kimliği gereği bugüne kadar Türkiye siyasetindeki kemikleşmiş zihniyetle pek uyuşamayacak, bizlerin alışkın olmadığı bir tutum sergileyecek, en yakınındakilere dahi iltimas geçmeyecek.Bu nedenle defalarca kendisini Tutarsızlıkla suçlayacaklar, çünkü Kemal bey son anda hep doğru kararı verecek, dolayısıylada menfaat  guruplarının aleyhine davranacak bu durum Kemal beyin, bazı kesimler tarafından istenmeyen adam olmasına sebeb olacak. Bugün Kemal kılıçdaroğlunun yanında olan birçok isim yarın onun enbüyük düşmanı olabilecekler. Çünkü herkesin kendisine göre hesapları var. Evdeki hesap çarşıya uymayacak.

Kemal bey büyük dedesine yaraşır şekilde doğruluğun, dürüstlüğün Kılıçı olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun  CHP deki güçleri yeniden düzenlemesi gerekecek. Deniz Baykal ve Önder Sav ‘ın delegeleri ve adamlarını gözden geçirmesi gerekecek. Tüm İl, İlçe, Belde yönetimlerini demokratikleştirecek ve tabanın kendi iradesine müsade verecek demokrasiyi sindirmiş yöneticilerin yolunu açacak. CHP Sosyal Demokrasinin gereklerini yerine getirecek. Kemal Bey solu ulusalcılık adına söylenen miliyetçi ve süpheci söylemlerden kurtaracak, Solu kendi özgün kimliğine yeniden kavuşturacak , Türkiyenin demokratikleşme- güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma sorunlarını  AKP den daha iyi çözme, Türkiyeyi Avrupa dönüşümü sürecine AKP den daha iyi hazırlama iddasında olacak. Avrupadan kesin tarih isterken uyum süreci gereği Türkiyenin yükümlülüklerini gerçekleştireceği  tarihide kendisi Avrupaya söyleyecek. Kemal bey Küresel, bölgesel ,ulusal, yerel  niteliği taşıyabilcek bir muhalefet anlayışını  çok işlevsel, çok boyutlu ve çok aktörlü bir olgu olduğu bilincinde CHP yi yeniden konumlandıracak. Kemal bey’in  aktif ve yapıcı muhalefeti , toplumsal sorunlara çözüm arayan , toplumsal talepleri demokratik platformda yanıtlayan  ve Türkiyeyi bugünün dünyasında demokratik ve güçlü bir aktör yapmayı amaçlayan bir muhalefet olacak ve daha sonrada iktidara taşıyacaktır.

Türkiyede sistemsel bir nitelik taşıyan kayıtsızlığın ve  ötekileştirmenin  önüne duracaktır ve gene devlet- toplum- birey  ilişkilerini demokratik bir ahlak temelinde düzenlemeyi görev bilecektir.

Kemal bey biz hepimiz diğerlerine karşı sorumluyuz , ama ben diğerlerinden dahada sorumluyum diyen bir zihniyetin topluma yayılmasının öncüsü olacakdır .

Ve gene Kemal beyin AB entegrasyon süreci, ABD  hegemonyası, büyük ortadoğu projesi  ve İMF ile ekonomik istikrar ilişkilerinin somutlaştırıldığı küreselleşme süreci ile içeriden gelen demokratikleşme ve sosyal adalet  sorunları temelinde seslendirilen toplumsal taleplerin birbiriyle kesiştiği bir dönüşüm sürecinden geçerken   Türkiyede  bu dönüşümün siyasette milliyetçilik- demokratikleşme ekseninden sol ve sosyal demokrasi  eksenine nasıl taşıyacağı  bu küreselleşme sürecini nasıl adaletli ve barışcıl yapıya dönüştüren bir baş aktör olacağını ve nasıl alternatif bir kalkınma projesi üreteceğini hepimiz göreceğiz. Kemal beyin sosyal adalet alanını birincil önemde gören özgürlükçü ve demokratik bir sola ve sosyal demokrasiye Türkiyeyi nasıl  yönlendireceğini hepimiz izleyeceğiz.

Evet sayfalarca yazabileceğimiz çözülmeyi bekleyen sorunlar var Türkiyede, eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu sorunları çözer ve yeni bir siyasi ahlak ve vizyonu Türkiyeye kabul ettirebilir ve uygulayabilirse

Kemal kılçdaroğlunun Türkiyenin beklediği siyasi mesih olduğunu şahsen kabullencek ve kendisine sonsuz biat edeceğim.

Bugünlük bukadar.

Cihan Sendan                                           27.05.2010 Münih

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile